Najlepsze bonusy bukmacherskie: Fortuna, Betfan, Betclic, Etoto, Totolotek, Lvbet
1. Fortuna
20 PLN
bez ryzyka +600 PLN
2. Totolotek
20 pln
bez depozytu +1000 PLN
3. Lvbet
20 pln
bez depozytu +2000 PLN
4. Betclic
550 PLN
cashback
5. Etoto
20 PLN
bez depozytu +1040 PLN
Na terytorium Polski zaklady wzajemne moga oferowac jedynie te podmioty, ktore posiadaja zezwolenie na urzadzanie zakladow wzajemnych. Udzial w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard zwiazany jest z ryzykiem.

Typy Bukmacherskie Forum - Zasady ochrony danych osobowych

Ten tekst opisuje, w jaki sposób „Typy Bukmacherskie Forum” i firmy stowarzyszone zwane dalej „my”, „nas”, „nasz”, „Typy Bukmacherskie Forum”, „https://www.typybukmacherskie.org” i phpBB zwane dalej „oni”, „ich”, „oprogramowanie phpBB”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „Zespoły phpBB”, korzystają z informacji zwanymi dalej „informacjami o tobie” zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.

Informacje o tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie „Typy Bukmacherskie Forum” powoduje, że aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plików tymczasowych twojej przeglądarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator użytkownika zwany „user-id” i anonimowy identyfikator sesji zwany „session-id”, automatycznie przyznane ci przez aplikację phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociaż jeden temat na „Typy Bukmacherskie Forum”. Jest ono używane do zapisania informacji, które tematy zostały przez ciebie przeczytane i służy do ułatwienia ci nawigacji na forum.

W czasie przeglądania „Typy Bukmacherskie Forum” możemy też utworzyć ciasteczka niezależne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy – ma on opisywać tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysyłane przez ciebie do nas. Mogą być to między innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy użytkownik zwane dalej „anonimowe posty”, konta użytkownika założone na „Typy Bukmacherskie Forum” zwane dalej „twoje konto” i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej „twoje posty”.

Twoje konto będzie zawierać przynajmniej unikalną identyfikacyjną nazwę zwaną dalej „twoja nazwa użytkownika”, hasło używane do logowania zwane dalej „twoje hasło” i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej „twój adres e-mail”. Informacje podane dla twojego konta na „Typy Bukmacherskie Forum” są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku masz możliwość wybrania, które informacje o twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu zarządzania kontem masz możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na „Typy Bukmacherskie Forum”, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU TYPYBUKMACHERSKIE.ORG


W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W serwisie typybukmacherskie.org priorytetowo traktujemy dbałość o dane naszych użytkowników.

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silvan Int Corp z siedzibą w Majuro Nominees Ltd. P.O. Box 1405 , 96960 Majuro, Marshall Islands, zwany dalej „Forum” lub „Administratorem”.

2. Z Administratorem można skontaktować się listownie Silvan Int Corp, Majuro Nominees Ltd. P.O. Box 1405 , 96960 Majuro, Marshall Islands lub przez e-mail ([admin@typybukmacherskie.org]).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w następujących celach:
a) zawarcie i realizacja umowy użytkownika serwisu;
b) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
- przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
- składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c) usprawiedliwiony interes prawny, np.:
- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
- marketing bezpośredni;
- weryfikacja wiarygodności użytkownika.

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Jedyne dane, które przetwarzamy, to: nazwa użytkownika oraz adres e-mail. Jeżeli korzysta Pani/Pan także z organizowanych przez nas konkursów, to dodatkowo przetwarzamy loginy Pani/Pana kont u naszych sponsorów, które Państwo nam udostępnicie.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzeniem forum o zakładach bukmacherskich.

Czyje dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane użytkowników, którzy zdecydują się zarejestrować w naszym serwisie.

Skąd otrzymujemy dane osobowe? Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą - podczas rejestracji.

Co z danymi publicznie dostępnymi? Istnieje możliwość, że Pani/Pan poda osobiście, publicznie (jako post na forum) inne dane osobowe. Takie dane nie są przez nas przetwarzane, ale są ogólnodostępne w serwisie. Można skontaktować się z nami w celu ich usunięcia.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja);
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT;
c) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, np. loginy przekazywane sponsorom.

5. Generalnie Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do organizacji międzynarodowych, ani też do żadnych nieuprawnionych odbiorców.

Natomiast w razie komiczności zawarcia transakcji ze sponsorem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. W takiej sytuacji możemy przekazać dane (loginy) użytkowników.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, a więc po usunięciu konta w serwisie, nie archiwizujemy danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację (art. 21 RODO);
b) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO);
c) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
d) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO);
e) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO).

Z praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić Administratorowi.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy użytkownika serwisu.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Wróć do strony logowania

Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody zabronione. Strona jest kierowana do uzytkownikow polskojezycznych zamieszkalych w krajach, w ktorych korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Wiadomosci prezentowane w serwisie sa dozwolone wylacznie dla osob podlegajacych jurysdykcjom prawnym, w ktorych uczestnictwo w grach hazardowych online jest legalne. Korzystajac z serwisu, uzytkownik deklaruje wobec administratora, ze uczestnictwo w grach hazardowych online jest w jego jurysdykcji dozwolona i ponosi pelna odpowiedzialnosc za prawdziwosc zlozonego przez siebie oswiadczenia.

Na terytorium polski zaklady wzajemne moga oferowac jedynie te podmioty, ktore posiadaja zezwolenie na urzadzanie zakladow wzajemnych. Zawieranie zakladow u bukmacherow, ktorzy nie posiadaja licencji Ministerstwa Finansow na zawieranie zakladow wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi. Serwis jest przeznaczony tylko dla osob, ktore ukonczyly 18 lat. Korzystajac z serwisu, uzytkownik potwierdza, ze ma ukonczone 18 lat.Polityka prywatnosci